ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ไรเฟิล

850บาท

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ไรเฟิล สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติเฉพาะของไรเฟิล
  • สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% Control, No exceptions)
  • เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)
  • สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)
  • ฆ่าปลวกแบบไม่ใล่ปลวก (Non – repellent activity)
  • ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)
  • สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at uitra low dose rate)
  • สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)
ลักษณะการฤทธิ์ของไรเฟิล

ไรเฟิล เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มี ฟิโปรนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในความเข้มข้นของอัตราการใช้ ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำจะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวกที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูง เปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกซึ่งจะทำให้ปลวกตายในทันที

วิธีใช้ ไรเฟิล

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม ไรเฟิล กับน้ำในอัตราส่วน 1:200 เช่น ไรเฟิล 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร คนให้เข้ากันดี ก่อนนำไปใช้ และใช้ ไรเฟิล ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

สำหรับก่อนการก่อสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ไรเฟิลตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราด หรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว (หากไม่สามารถเทเสร็จภายในวันเดียวได้ ให้ใช้พลาสติกโพลีเอทิลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราดหรือฉีดพ่น ไรเฟิล รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีต โดย

  1. ใช้ท่อฉีด (rodding) ไรเฟิล ที่ผสมแล้วเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร หรือ
  2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ ไรเฟิล ที่ผสมแล้วให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อย ๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น
สำหรับอาคารใต้ถุนสูง

ให้ใช้ไรเฟิลที่ผสมแล้ว ฉีดพ่น หรือเทราดในร่องดิน กว้าง 15 ซม. ลึก 30-45 ซม. ที่ขุดไว้ตามโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสดิน เช่น ตอม่อ เสา ท่อต่าง ๆ และแนวคานคอดินทั้งสองด้าน โดยใช้ ไรเฟิล ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาวของแนวร่องที่ขุด 1 เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูพิ้นที่อาคาร และพื้นที่คอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด ไรเฟิล ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร และสำหรับดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก. หรือใช้ไรเฟิล ในอัตราส่วนที่กำหนด อัดหรือฉีดพ่นตามรอยแตกหรือพื้นผิวที่ต้องการกำจัดปลวก

สารสำคัญ

Fipronil 5 % W/V SC

ปริมาณ

1 ลิตร