หากท่านต้องการยกเลิกการรับสมัครข่าวสารและการสื่อข้อมูลข่าวสารทาง SMS จาก ชุดตรวจ.net กรุณาทำตามขั้นตอนการยกเลิกด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยกเลิก

  1. กรอกอีเมลของคุณ แล้วติ๊กถูกที่ประเภทข่าวสารที่ต้องการยกเลิก
  2. ตรวจสอบอีเมลของคุณ แล้วคลิกลิ้งที่ปรากฏในอีเมล
  3. เมื่อระบบทำการยกเลิกอีเมลของคูณแล้ว จะแสดงว่า “คุณได้ยกเลิกสมัครรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว”
[wd_hustle_unsubscribe id="" skip_confirmation="true" ]