ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี Cyperguard 25 EC

550บาท

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงภายในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง มด สามารถใช้ได้ในห้องครัวหรือพื้นที่ผลิตอาหาร สามารถใช้ได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลาน

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงภายในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง มด สามารถใช้ได้ในห้องครัวหรือพื้นที่ผลิตอาหาร สามารถใช้ได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลาน

วิธีใช้
สำหรับแมลงบิน
  • อัตราส่วนผสม 5 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร
  • ฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
สำหรับแมลงคลาน
  • อัตราส่วนผสม 5 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร
  • ฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
  • ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง
  • ฉีดพ่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ในห้องครัวและอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

สารสำคัญ

Cypermetrin 25% w/v

ปริมาณ

1 ลิตร : 1 ขวด