สินค้าหมด

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เฟนโดน่า 10 เอสซี Fendona 10 SC

เฟนโดน่า 10 เอสซี (Fendona 10 SC) เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสัตว์ ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า ไม่มีกลิ่นฉุน
สินค้าหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฟนโดน่า 10 เอสซี (Fendona 10 SC)

เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลก WHO อนุญาตให้ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสัตว์ ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง ผลิตที่ฝรั่งเศส ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวได้ในธรรมชาติ สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร แพะ แกะ ไก่ โคเนื้อ โคนม ใช้ควบคุมและป้องกันพาราสิตภายนอกและแมลง เช่น เห็บ เหา หมัด ไร ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มอด มด ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตัวสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านเรือน โรงพยาบาล ตลาดสด ที่เก็บอาหาร

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

1.ใช้ในการป้องกันแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
2.ใช้สำหรับชุบมุ้งป้องกันและกำจัดยุง
3.ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง
4.ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวตามธรรมชาติ
5.สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด ใช้ควบคุมและป้องกันปรสิตภายนอกและแมลง ผสมน้ำเพื่อพ่นตัวสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์

สารสำคัญ

อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน 10% W/V SC

ปริมาณ

1 ลิตร : 1 ขวด