ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง Timeline 10%

750บาท

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง TIMELINE 10%
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือนเช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก และ แมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดิน
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง TIMELINE 10%
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือนเช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก และ แมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดิน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน
  • สามารถกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
  • ป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
  • ใช้ได้ในอุตสาหกรรม
  • ห้องครัว หรือบ้านเรือนต่างๆ
ปริมาณ

1 ลิตร