ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ซูม่า เจ-512 Diversey SUMA J-512

1,950บาท

ซูม่า เจ-512 ใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร รวมถึงบริวณเตรียมอาหาร เคน์เตอร์เตรียมอาหารในส่วนเครื่องผลิตอาหาร รวมถึงบริเวณที่วางอาหารในซูเปอร์มาร์ก็ต ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ และโรงเรียน เพื่อความสะดวก ถูกหลักอนามัย ภายหลังการทำความสะอาด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซูม่า เจ-512 Diversey SUMA J-512 สำหรับพื้นที่ประกอบอาหาร ใช้ได้ทุกพื้นผิว รวมทั้งพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ซูม่า เจ-512 ใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร รวมถึงบริวณเตรียมอาหาร เคน์เตอร์เตรียมอาหารในส่วนเครื่องผลิตอาหาร รวมถึงบริเวณที่วางอาหารในซูเปอร์มาร์ก็ต ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ และโรงเรียน เพื่อความสะดวก ถูกหลักอนามัย ภายหลังการทำความสะอาด

วิธีการใช้งาน

สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เตรียมอาหาร และบริเวณเตรียมอาหาร

  1. ทำความสะอาดพิ้นผิวให้ทั่ว
  2. ผสม Suma J-512 1 ส่วน : น้ำ 512 ส่วน
  3. ใช้ผ้าจุ่มเช็ดให้ทั่ว หรือฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
  4. ทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

  1. ล้างภาชนะให้สะอาดในเบื้องต้น
  2. ผสม Suma J-512 1 ส่วน : น้ำ 512 ส่วน ในอ่างล้าง
  3. จุ่มภาชนะลงในอ่างล้างแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
  4. ล้างด้วยน้ำสะอาด
ข้อควรระวัง

ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา ควรใช้ถุงมือยาง หรือรองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจังต้องล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

ปริมาณ

5 ลิตร : 1 แกลลอน