แผ่นกาวดักจิ้งจก Trapper Pest Monitor

39บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นกาวดักจิ้งจก ขนาด 16 x 9 cm. สำหรับกล่อง Trapper Pest Monitor
อายุการใช้งานนาน 1-3 เดือน สามารถดักได้ทั้งจิ้งจกและแมลงตัวเล็ก

*เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล่องดักจิ้งจก ติดตั้งใกล้แหล่งอาหารหรือบริเวณไฟที่มีแมลงบินจำนวนมาก*

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
  • แผ่นดักจิ้งจก 1 แผ่น
  • ภายหลังจากจิ้งจกติิดกับดักแล้ว สามารถลอกแผ่นกาวเหนียวออกมาทิ้งแล้วนำแผ่นใหม่ติดแทนได้
  • ควรตรวจเช็คแผ่นกาวทุก 7 วัน
  • นำแผ่นกาวมาติดข้างหลังกล่อง จากนั้นติดบริเวรที่มีจิ้งจกชุกชุม ตามซอกมุม