ลดราคา!

แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma (กล่อง 24 แผ่น)

840บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นกาวดักแมลง Vector Universal Glue Boards

  • แผ่นกาวดักแมลงสำหรับเครื่องดักแมลง Vector plasma
  • กระดานกาวแบบคู่ ได้รับการรับรองจาก MSDS
  • ออกแบบเป็นเส้นตารางเพื่อให้สะดวกในการนับแมลงที่มาเกาะติดแผ่นกาว
  • แผ่นกาวมีลักษณะพิเศษเหนียวไม่แห้ง
  • เมื่อเปิดใช้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนแมลง)
  • 1 กล่องบรรจุ มี 24 แผ่น 12 คู่
  • ขนาด 23 x 42 ซม. (ครึ่งแผ่น 11.5 x 42 ซม.)
  • สีดำ

แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasmaแผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma