แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma

70บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นกาวดักแมลง Vector Universal Glue Boards

คุณสมบัติ

  • แผ่นกาวดักแมลงสำหรับเครื่องดักแมลง Vector plasma
  • กระดานกาวแบบคู่ ได้รับการรับรองจาก MSDS
  • ออกแบบเป็นเส้นตารางเพื่อให้สะดวกในการนับแมลงที่มาเกาะติดแผ่นกาว
  • แผ่นกาวมีลักษณะพิเศษเหนียวไม่แห้ง
  • เมื่อเปิดใช้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนแมลง)
  • 1 กล่องบรรจุ มี 2แผ่น 1 คู่
  • ขนาด11.5 x 42 ซม./แผ่น 1คู่ ขนาด 23 x 42 ซม.

แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma แผ่นกาวดักแมลง สำหรับเครื่องดักแมลง Vector Plasma