อาท แอนท์ คิลเลอร์ เอฟ เหยื่อกำจัดมด

49บาท

อาท แอนท์ คิลเลอร์ เอฟ เหยื่อกำจัดมด เหยื่อสำเร็จรูปใช้ในการกำจัดมด
มีประสิทธิภาพกำจัดมดภายในรัง ใช้งานง่าย เพียงวางเหยื่อล่อในบริเวณที่มดเดินผ่าน มดจะคาบเหยื่อไปแบ่งกันกินที่รัง ทำให้มดตายยกรัง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาท แอนท์ คิลเลอร์ เอฟ เหยื่อกำจัดมด เหยื่อสำเร็จรูปใช้ในการกำจัดมด
มีประสิทธิภาพกำจัดมดภายในรัง ใช้งานง่าย เพียงวางเหยื่อล่อในบริเวณที่มดเดินผ่าน มดจะคาบเหยื่อไปแบ่งกันกินที่รัง ทำให้มดตายยกรัง

วิธีการใช้งาน
  1. เปิดฝากล่องที่บรรจุ อาท แอนท์ คิลเลอร์ เอฟ
  2. ฉีกซองที่บรรจุ อาท แอนท์ คิลเลอร์ แล้วเทเหยื่อใส่กล่อง จากนั้นปิดฝากล่องให้สนิท
  3. นำกล่องที่ใส่เหยื่อแล้วไปวางบริเวณที่มีมดชุม หรือบริเวณที่มีมดเดินผ่าน ซึ่งเป็นที่มืดชิด

อย.วอส. 295/2563