สินค้าหมด

อาท โนแมท พลัส 90 ARS NOMAT PLUS 90 น้ำยาสำหรับเครื่องไฟฟ้าไล่ยุง

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดน้ำสำหรับเติม สามารถใช้ร่วมกับเครื่องไฟฟ้า อาทโนแมทได้ทุกรุ่น,อาทโนแมทพลัส 90 1ขวดสามารถใช้ได้นาน90 วัน (เมื่อใช้วันละ8 ชั่วโมง) หรือ720 ชั่วโมง, ไม่มีควันรบกวน

สินค้าหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดน้ำสำหรับเติม สามารถใช้ร่วมกับเครื่องไฟฟ้า อาทโนแมทได้ทุกรุ่น,อาทโนแมทพลัส 90 1ขวดสามารถใช้ได้นาน90 วัน (เมื่อใช้วันละ8 ชั่วโมง) หรือ720 ชั่วโมง,ไม่มีควันรบกวน

**หมายเหตุ ขนาดของน้ำยาเท่ากันทุกรุ่น แต่ละรุ่นจะคนละสูตรกัน ปริมาณไม่เกี่ยวกับจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยใช้เทคโนโลยีใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้น้ำยาไล่ยุงแต่ละรุ่น ระเหยได้ต่างกันแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันยุงเหมือนเดิม

วิธีใช้
  1. เปิดฝาขวด อาท โนแมท 1 พลัส 90 ชนิดน้ำแบบเติมใส่ลงในตัวเครื่อง แล้วหมุนให้แน่น
  2. หมุนหัวปลั๊กให้ขวุด อาท โนแมท1พลัส 90 ชนิดน้ำแบบเติมอยู่ในแนวตั้ง
  3. เสียบตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า
  4. กดสวิตซ์ปิด จะมีไฟเรืองแสงปรากฏขึ้น เพื่อบอกสถานะการทำงานเมื่อต้องการหยุดใช้งาน สามารถกดสวิตซ์ปิดได้โดยไม่ต้องถอดปลัก
วิธีการเก็บรักษา

เก็บ อาท โนแมท พลัส 90 ไว้ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด เก็บในที่มิดชิด
ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

วอส.474/2562