อาท แร็ท คิลเลอร์1 เหยื่อกำจัดหนู

34บาท

อาท แร็ท คิลเลอร์1 เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป สะดวก สามารถใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมอาหาร

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาท แร็ท คิลเลอร์1 เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป
สะดวก สามารถใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมอาหาร

วิธีใช้
  • เท อาท แร็ค คิลเลอร์1 ลงในภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม
  • ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของหนู
  • แต่ละจุดควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่พบร่องรอยว่ามีหนูอยู่
  • เติม อาท แร็ท คิลเลอร์1 เพิ่มแทนของเดิมที่หนูแทะไว้แล้ว
อัตราการใช้
  • สำหรับหนูตัวใหญ่ ใช้ อาท แร็ท คิลเลอร์1 10-15 ก้อน ต่อจุด
  • สำหรับหนูตัวเลก ใช้ อาท แร็ท คิลเลอร์1 8-12 ก้อน ต่อจุด
คำเตือน
  • วาง อาท แร็ท คิลเลอร์1 ไว้ในสถานที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปได้
  • อย่าวาง อาท แร็ท คิลเลอร์1 ในบริเวณที่ปนเปื้อนกันอาหาร
  • ภายหลังการหยิบจับ ควรล้างมือทุกครั้ง