สินค้าหมด

HIP Biotech B0125 ATK ชุดตรวจโควิด ก้านสั้น แบบแยงจมูก ไม้นิ่ม

ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก HIP Biotech B0125 ชุดตรวจโควิด ก้านสั้น แบบแยงจมูก ไม้นิ่ม ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้

สินค้าหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก HIP Biotech B0125 ชุดตรวจโควิด ก้านสั้น แบบแยงจมูก ไม้นิ่ม
สินค้า: ชุดตรวจโควิด Hip B0125 จำนวน 1 ซอง

คุณสมบัติ
 • ใหม่หลอดน้ำยาฝาซีลพร้อมสารสกัดในตัว
 • ก้านสั้น (ขนาด 9 ซม.)
 • ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (Saliva Specimens)
 • น้ำยาบรรจุแยกหลอดออกจากหลอดทดสอบ นำ้ยาบรรจุในระบบสุญญากาศ ปลอดภัยใช้งานสะดวก คงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน
 • ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที
 • รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
 • การเก็บรักษาชุดทดสอบ : ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส
 • ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีทะเบียน อย. ถูกต้อง T6400197 (Home Use)
 • ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ กท.สน. 192/2563
วิธีอ่านผล
 • ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19
 • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ C แสดงว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-19
 • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ T แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด
 • ถ้าไม่ขึ้นแถบใดๆ แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด