สินค้าหมด

HIP D20 ATK 1กล่อง 20เทส ชุดตรวจโควิดแบบโพรงจมูก (ก้านยาว)

ATK HIP D20 ชุดตรวจโควิด ATK แบบโพรงจมูก (ก้านยาว) ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้

สินค้าหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ATK HIP D20 ชุดตรวจโควิด ATK แบบโพรงจมูก (ก้านยาว)
เลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) ฆพ.1843/2564
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400460

คุณสมบัติ
 • ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที
 • รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
 • มีทะเบียน อย. ถูกต้อง
 • ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
วิธีทดสอบ
 1. ล้างมือให้สะอาด
 2. นำก้าน swap แหย่จมูกประมาณ 2 ซม. หมุน 3-4 ครั้ง ค้างไว้ 5-10 วินาที
 3. นำก้าน swap ใส่หลอดที่มีน้ำยาทดสอบ หมุนวนในน้ำยาประมาณ 5 ครั้ง
 4. หยดน้ำยาลงช่องวงรี ประมาณ 2-3 หยด
 5. รออ่านผล 15 นาที และ ไม่เกิน 30 นาที
วิธีอ่านผล
 • ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19
 • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ C แสดงว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-19
 • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ T แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด
 • ถ้าไม่ขึ้นแถบใดๆ แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด