ลดราคา!

HIP Q20 ATK 1กล่อง 20เทส ชุดตรวจโควิดแบบน้ำลาย

720บาท

ชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย Q20 HIP Biotech ชุดตรวจโควิดแบบน้ำลาย ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย Q20 HIP Biotech ชุดตรวจโควิดแบบน้ำลาย
เลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) ฆพ.1871/2564
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400421

คุณสมบัติ
  • ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที
  • รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
  • มีทะเบียน อย. ถูกต้อง
  • ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
วิธีอ่านผล
  • ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19
  • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ C แสดงว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-19
  • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ T แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด
  • ถ้าไม่ขึ้นแถบใดๆ แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด