สินค้าหมด

Singclean ATK น้ำลาย แบบอม 1กล่อง 1เทส Saliva Swab

ชุดตรวจแบบตรวจน้ำลาย 1กล่อง 1เทส Singclean ATK Saliva Swab ตรวจด้วยตัวเอง มีความแม่นยำ รู้ผลไว ภายใน 15-20 นาที
สินค้าหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตรวจแบบตรวจน้ำลาย 1กล่อง 1เทส Singclean ATK Saliva Swab ตรวจด้วยตัวเอง

Singclean Saliva Swab FOR HOME USE น้ำลาย 1กล่อง 1 เทส
ตามใบอนุญาตและใบประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T6500151
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.1770/2564
เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Antigen Test Kit) โดยตรวจหาแอนติเจน จากตัวอย่างน้ำลาย

ผลประเมิน ตัวอย่างจาก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Sensitivity : 99.99 % Specificity : 99.57 %

คุณสมบัติ
  • ตรวจโควิดได้ทุกสายพันธุ์ โอมิครอน อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า และอื่นๆ
  • รับประกันเทสเสีย
  • ผ่านมาตรฐาน
  • มีความแม่นยำ
  • รู้ผลไว ภายใน 15-20 นาที
วิธีอ่านผล
  • ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19
  • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ C แสดงว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-19
  • ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ T แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด
  • ถ้าไม่ขึ้นแถบใดๆ แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด