ลดราคา!

Singclean ATK 1กล่อง 1เทส (ก้านยาว) ชุดตรวจ COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

19บาท

Singclean 1 กล่อง มี 1ชุด(ก้านยาว) ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidai Gold Method) เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Rapid test) โดยตรวจหาแอนติเจน จากตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูก (ก้านยาว)

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Singclean 1 กล่อง มี 1ชุด(ก้านยาว) ชุดตรวจ ATK COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidai Gold Method) เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Rapid test) โดยตรวจหาแอนติเจน จากตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูก (ก้านยาว) ผลประเมิน 185 ตัวอย่างจาก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Sensitivity : 95.38 % Specificity : 100 %

Singclean หมายเลขใบอนุญาต/อย.ปท. T6400401

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 RAPID SARS-COV-2 Antigen Test Card โดยใช้กับสิ่งส่งตรวจจากตัวอย่างป้ายจมูกด้านหน้า 1 กล่องมี 1ชุด

  • ตรวจโควิดได้ทุกสายพันธุ์ โอมิครอน อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า และอื่นๆ
  • รับประกันเทสเสีย
  • ผ่านมาตรฐาน
  • มีความแม่นยำ
  • รู้ผลไว ภายใน 15-20 นาที
อุปกรณ์ภายในกล่อง
  • แผ่นทดสอบ (Test cassette)
  • หลอดเก็บตัวอย่าง (Extraction tube)
  • ก้านเก็บตัวอย่าง (Nasal swab)
  • สารสกัดตัวอย่าง (Sample extraction buffer)
  • ฝาหลอดหยด (Specimen tube dropper tips)